7.18.2017

Encyclopedia of Flowers, Makoto Azuma (Flower works), Shunsuke Shiinoki (Photographs). Lars Muller Publishers, 2012
Encyclopedia of Flowers II, Makoto Azuma (Flower works), Shunsuke Shiinoki (Photographs). Seigensha Publishers, 2015
Encyclopedia of Flowers III, Makoto Azuma (Flower works), Shunsuke Shiinoki (Photographs). Seigensha Publishers, 2016